วิธีสมัครเล่นหุ้น

"การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจ" คำนี้นักลงทุนเกือบทุกคนคงเข้าใจดี และยอมรับมันแล้ว ซึ่งหุ้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีผลตอบแทนน่าสนใจ และมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว


นักลงทุนมือใหม่ที่กำลังกระโดดเข้ามาในตลาดหุ้นก็มีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเรามาดูวิธีการสมัครเล่นหุ้นเป็นขั้นตอนกันดีกว่า

1.แรกสุดเราต้องมีเงินก้อน อย่างต่ำสุดประมาณ 1หมื่นบาทก็เล่นได้แล้ว และในเงิน 1หมื่นนี้ ต้องทำใจเผื่อว่า อาจจะหมดตัวได้ค่ะ

2.วิธีการเปิด account ลองสอบถามจาก broker หลายๆ broke มีทั้งหมดประมาณ 40 แห่ง เช่น เอเชียพลัส(APS) ,บัวหลวง (BLS) ,ทิสโก้ (TSC) กิมเอ็ง (KEMENG) เป็นต้น เขาจะแนะนำได้ ปัจจุบัน broker จะต้องให้เราส่งเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้พิจารณาการเปิดบัญชีด้วย

บัญชีชื้อขายหุ้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทให้คุณเลือกตามความต้องการใช้เงินในการเล่นหุ้นของคุณ คือ

1. ประเภทบัญชีเงินฝาก(Cash Balance) การซื้อขายหุ้นตามจำนวนเงินฝาก โดยไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อขายเเต่อย่างใด ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น เท่ากับร้อยละ 0.15(0.15%) กรณีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งวัน ต่ำกว่าจำนวน 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม จะเท่ากับ 45 บาท(ทั้งนี้แล้วแต่โบรกเกอร์)

2.ประเภทบัญชีเครดิต(Cash Account)การซื้อขายหลักทรัพย์ตามวงเงินที่อนุมัติ การชำระราคาเป็นลักษณะ T+3 โดยกำหนดหลักทรัพย์ค้ำประกันขั้นต่ำเท่ากับ ร้อยละ 15(15%)ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น เท่ากับร้อยละ 0.20(0.20%)กรณีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งวัน ต่ำกว่าจำนวน 22,500 บาท ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น จะเท่ากับ 45 บาท(ทั้งนี้แล้วแต่โบรกเกอร์)http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/StaticPage/OpenAccount/compare_member.html

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

1. สำหรับประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต

1.1.เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2. เตรียม statement บัญชีเงินฝากเจ้าของบัญชี

1.3.เซ็นสัญญาเอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์

2.รอผลการพิจารณาจากโบรกเกอร์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
โบรกเกอร์แต่ละแห่งก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับลูกค้าแตกต่างกัน คุณคงจะต้องสอบถามรายละเอียดและต่อรองกับบริษัทเองด้วย แต่โดยทั่วไป ก็จะมีมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน คือ พิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้จากความน่าเชื่อถือของคุณ พิจารณาหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงทรัพย์สิน รายได้หรือตำแหน่งหน้าที่การงานของลูกค้า และหลักฐานการค้ำประกัน เพื่อกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และระดับการยอมรับความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ภาระหนี้สิน เป็นต้น เพื่อกำหนดประเภทบัญชีและวิธีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีแล้ว คุณจะได้รับแจ้งเลขที่บัญชี หรือรหัสประจำตัวลูกค้าซึ่งจะใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รวมทั้งการชำระเงิน หรือในการติดต่อใด ๆ กับโบรกเกอร์ รหัสนี้คุณต้องเก็บเป็นความลับ เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจมีผู้แอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายได้

4.ลงโปรแกรมการซื้อขายหุ้นผ่านอินเตอร์เนต ซื่งแต่ละบ.โบรกเกอร์ก็แตกต่างกัน ลองสอบถามจากโบรกเกอร์นั้น ๆ

เท่านี้เราก็สามารถซื้อขายหุ้นผ่านเน็ตได้แล้ว เดี๋ยวหัวข้อต่อไปจะสอนวิธีการซื้อ-ขายหุ้นกันค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก settrade.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น